Buitenlandse Werknemers

Steeds vaker wordt er in Nederland gebruik gemaakt van de inzet van buitenlands personeel. Onderzoek wijst uit dat deze inzet van 80% van de gevallen niet correct gebeurt. Oorzaak is veelal de complexe en voortdurend veranderende regelgeving op zowel fiscaal als arbeidsrechtelijk gebied.

De belastingdienst, arbeidsinspectie en vreemdelingendienst draaien overuren en bij een controle loopt u grote financiële risico's. Door de administratieve afhandeling van deze buitenlandse inzet aan MultiFlexx uite te besteden wordt u gevrijwaard van al deze risico's.

Buitenlandse werknemers

MultiFlexx draagt zorg voor:

  • De aanleg van een dossier volgens de wettelijke bepalingen
  • Vergunningen
  • Aanvraag Burger Service Nummer
  • Loonberekeningen
  • Afdracht premies en belastingen
  • Melding bij officiële instanties
  • Controle arbeidstijdenwet
  • Aanmaak contracten en arbeidsovereenkomsten
  • etc

Uiteraard zorgen wij voor de goedkoopste oplossing m.b.t. de inzet van buitenlands personeel. Dat kan op diverse manieren. Verloning in Nederland, verloning in het land van herkomst, inzet en administratie als buitenlandse ZZPer, etc.

Testen (taaltest, lastest, etc) en certificeringen kunnen uiteraard ook onderdeel zijn van dit proces.

MultiFlexx is erkend referent voor kennismigranten.

direct een afspraak maken