FlexAudit Online

MultiFlexx anticipeert op de handelingen van de overheid door een nieuwe dienst aan te bieden aan haar klanten. Genaamd de FlexAudit. Tijdens het ontwikkelen van deze dienst heeft MultiFlexx deze getoetst bij de controlerende instanties en zal dit ook periodiek blijven doen.

Flexaudit

In deze digitale tool worden alle arbeidskrachten langs een digitale meetlat gelegd en onderzocht of er aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Het kan hier onder meer gaan om (binnen- en buitenlandse) uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. In de FlexAudit kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of er voldaan is aan de wettelijke looneisen en arbeidstijdenwet, maar ook of de arbeidskracht alle papieren heeft aangeleverd die u nodig heeft in de wettelijk verplichte administratie. MultiFlexx maakt per opdrachtgever een dossier aan en controleert per arbeidskracht of alles op orde is. Er is dus sprake van maatwerk voor iedere opdrachtgever. Op deze wijze heeft de opdrachtgever de zekerheid dat alle arbeidskrachten op een juiste manier aan de slag zijn en wordt de onzekerheid weggenomen. Bij een controle van een overheidsorgaan kan er in 1 ‘muisklik’ worden gezien dat de zaken op de goede manier zijn geregeld.

Het gebruik van de FlexAudit bespaart iedere opdrachtgever enorm veel tijd en kosten. Uiteraard zal MultiFlexx haar FlexAudit blijvend aanpassen aan de veranderende regelgeving.

Wilt u weten hoe de FlexAudit ook voor uw bedrijf een waardevolle toevoeging kan zijn? Neem dan contact op met MultiFlexx.

direct een afspraak maken