Flexmanagament

Het voor u realiseren van procesoptimalisatie en kostenbesparingen zijn de basis van onze inzet. Al meer dan 15 jaar. Als Managed Service Provider voeren wij voor u slagvaardige operaties uit. En met ons Vendor Managed Systeem verkrijgt u geconsolideerde verbeteringen in uw rapportage mogelijkheden.

De besparingen zijn al per ieder verwerkt uur en worden direct in uw factuur geëffectueerd. U bespaart vanaf het moment dat u begint.

Flexmanagement

Procesoptimalisatie en kostenbesparingen staan aan de basis van onze werkzaamheden. Daarnaast geven wij op uitmuntende wijze invulling aan de digitale makelaarsrol bij het uitzetten van vacatures en de invulling hiervan. Indien vereist opereren we out of the box. Met ons Vendor Management Systeem kan er een objectieve beoordeling plaatsvinden met betrekking tot de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de leveranciers.

Onze partners beschikken daarnaast over centrale managementrapportage inzake alle flexibele arbeid binnen hun organisatie. Deze vormt de basis voor mogelijke verdere besparingen.

Met uw huidige leveranciers blijft u uiteraard zaken doen. Gemaakte afspraken blijven. Wel nemen de kosten rondom de facturatie drastisch af. Desgewenst zorgen wij voor de digitalisering van het proces. De implementatie hiervan neemt vier tot acht weken in beslag.

Procesoptimalisatie

MultiFlexx kent de branche als geen ander. Een succesvolle invulling van vacatures met meerdere uitzend- en werving- en selectiebureaus vraagt om meesterschap. Dit vergt de nodige communicatie, energie en tijd. MultiFlexx digitaliseert dit proces voor u indien gewenst. Het resultaat? U krijgt direct kostenbesparingen, transparantie en grip op het proces.

Vendor Management Systeem

De afspraken die contractueel zijn vastgelegd met de wervings- en selectiebureaus dienen bewaakt en beoordeeld te worden. Met als doel de leveranciersrelatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau te managen en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. MultiFlexx geeft u inzicht met betrekking tot de afgesproken Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Back Office, directe en indirecte besparingen

Het backofficeproces rond contracturen en het verlonen van flexwerkers is door MultiFlexx op een unieke manier geregeld. U bespaart direct op de kosten van flexarbeid. De besparingen zijn al per ieder verwerkt uur en zijn rechtstreeks door ons in de factuur verwerkt. U bespaart zodra u begint. Daarnaast spaart u uit op de indirecte kosten die gemoeid zijn bij flexarbeid. Concreet ziet u dit terug in de urenadministratie, de factuurstroom en managementrapportage. Maar ook in zaken als contracten en informatiestromen. Geen fouten, geen kosten.

Fouten kosten geld.

Het gemiddelde foutenpercentage van uitzendfacturen bedraagt 11 %. De controle en correcties hierop kosten uw organisatie tijd en geld. De kosten van een enkele factuurcorrectie bedragen circa € 45,- Onze dienstverlening dringt dit foutenpercentage voor u terug tot praktisch nul. Ook dit levert u forse besparingen op.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Inzake de WKA brengt het werken met meerdere bureaus risico’s met zich mee. Zeker bij niet-gecertificeerde uitzendbureaus zijn de risico’s groot. Ook dient bij verschillende partijen controle plaats te vinden. Door de inzet van MultiFlexx bent u van deze risico’s gevrijwaard. MultiFlexx is multi-gecertificeerd en controle kunt u desgewenst altijd bij ons op locatie uitvoeren.

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid betreffende het inkooptraject vormt op het niveau van de Europese aanbestedingsregels een onbetwistbare topic. MultiFlexx regelt dit proces voor u conform de Europese aanbestedingsregels.

Snelle implementatie

Het inbrengen van het Flexmanagement systeem kan door MultiFlexx snel gerealiseerd worden. Het volledige traject van analyse tot operationalisatie begeleiden wij en voeren wij vakkundig uit. De samenwerking begint met het maken van een Flexanalyse. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden van procesoptimalisatie en besparingspotentie binnen uw organisatie. U krijgt snel en duidelijk inzicht. Doeltreffende checklists en analyses geven u de gewenste, glasheldere informatie. Daarna maakt MultiFlexx een opzet voor een implementatie- en communicatieplan. Uiterst gedegen. Kunt u zich hierin vinden? Dan start de daadwerkelijke tenuitvoerbrenging, die circa 4 weken in beslag neemt. Uiteraard vinden er binnen deze termijn geagendeerde evaluaties plaats.

direct een afspraak maken