Payroll


MultiFlexx verzorgt op uitmuntende wijze voor iedere organisatie de payrolling. Procesmatig kunnen wij hierbij alle typen werknemers voor u verwerken.

Weg met die last! MultiFlexx verzorgt voor iedere organisatie de payrolling. Iedere medeweker, flexibel of vast, kan door ons worden verwerkt. Dit ontzorgt aanzienlijk.

Payroll

Payroll dienstverlening

U verkrijgt zekerheid op het gebied van arbeidsrechtelijke risico’s en ziekmeldingskosten. Uw kandidaat krijgt bij ons een arbeidsovereenkomst, maar blijft exclusief werkzaam bij uw organisatie. Dit verlost ú van de administratieve overhead.

Het arbeidsvoorwaardenpakket wordt met u opgesteld in nauw overleg. Uiteraard conform de juiste CAO en wettelijke verplichtingen.


MultiFlexx zorgt voor de salarisadministratie, de afdracht van werkgeverspremies en de sociale lasten, reservering en afdrachten inzake vakantiegeld en pensioen, administratie rond ziekmelding en, uiteraard: de tijdige betaling van het correcte salaris.

De unieke kostprijs en lage overheadkosten leiden tot flinke besparingen voor onze partners. De service is geschikt voor uitzendkrachten, gedetacheerden, vakantiekrachten, freelancers en specialisten in loondienst.

direct een afspraak maken