(Sport) Verenigingen

De ervaring leert dat elke sportvereniging gebruik maakt van meerdere vormen van inzet van personeel zoals ZZP-ers, vrijwilligers, seizoen werkers, vaster medewerkers, enz.

Door de complexe regelgeving maakt men hierin onbewust wel eens fouten. Dat kan grote financiële risico's tot gevolg hebben. Naheffingen, boetes en rente, maar ook ongewenst werkgeverschap met kostbare ontbindingsprocedures komen regelmatig voor.

(Sport)Verenigingen

Door haar jarenlange ervaring op het vlak van personele organisatie en (loon)administratie kan MultiFlexx deze zorgen wegnemen, fouten herstellen en de vereniging contractueel vrijwaren voor de financiële risico;'s.

Procedures worden digitaal gestroomlijnd en vastgelegd waardoor er geen afwijkingen kunnen ontstaan terwijl de organisatie wel flexibel blijft.

Implementatie is eenvoudig.

direct een afspraak maken