Veelgestelde vragen

1. Wat zijn reserveringen en hoe kan ik mijn reserveringen opnemen?

Als werknemer van MultiFlexx bouw je reserveringen op. De reserveringen zijn bedoeld om vakantiegeld uit te betalen en als financiële compensatie voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim.

1.1. Waar zijn deze reserveringen voor bedoeld?

• Vakantiedagreserveringen kan je opnemen op het moment dat je met vakantie gaat of als je een dag betaald verlof opneemt.
• Feestdagreserveringen kan je opvragen wanneer je daadwerkelijk stond ingepland op een officiële feestdag en je daardoor verplicht verlof op moet nemen. Als je normaliter op de dag waarop de feestdag valt werkzaam bent kan je ook een feestdagreservering opvragen.
• Kort Verzuim is bedoeld om je loon aan te vullen indien je kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of huisarts.

1.2. Hoe kan ik mijn reserveringen aanvragen?

Om aanspraak te maken op je reserveringen dien je een schriftelijke aanvraag aan ons door te geven. Hierbij geef je de volgende gegevens op:

• Het aantal uur dat je aan wilt vragen;
• Het soort reservering; vakantiedag – kort verzuim – feestdag;
• De verwerkingsweek waarin je de reserveringen wilt laten uitbetalen.

2. Wanneer word ik uitbetaald?

Voor flexkrachten heeft MultiFlexx drie betaaldagen. Te weten:

• Maandag
• Dinsdag
• Woensdag

Wanneer de uren op bijvoorbeeld maandag zijn verwerkt kan je aan het einde van de week de uitbetaling op je rekening verwachten.

De verwerking van facturen van ZZP’ers verwerkt MultiFlexx iedere vrijdag. De uitbetaling van het salaris kan men aan het einde van de daaropvolgende week op de rekening verwachten.

3. Ik heb geen salaris ontvangen.

Wanneer twee dagen na het doorgeven van je gewerkte uren door de opdrachtgever of middels een urendeclaratie er nog geen salaris is ontvangen, neem dan contact met ons op middels mail of telefoon.

4. Waar kan ik het reserveringstegoed terugvinden?

Het meest recente overzicht van je reserveringen kan je terugvinden onderop je laatste loonstrook onder het kopje ‘reserveringen’.

5. Hoe en bij wie moet ik mij ziekmelden?

1. Meld je ziek bij je direct leidinggevende;
2. Meld je telefonisch ziek bij MultiFlexx tussen 8:30 uur en 9:00 uur. Indien je in het weekend ziek bent geworden neem dan maandag contact met ons op tussen 8:30 uur en 9:30.

6. Hoe en bij wie moet ik mij hersteld melden?

1. Meld je hersteld bij je direct leidinggevende;
2. Meld je telefonisch hersteld bij MultiFlexx tussen 8:30 uur en 9:00. Indien je in het weekend bent hersteld neem dan maandag contact met ons op tussen 8:30 uur en 9:00;

7. Wanneer wordt mijn ziektegeld betaald en wie keert dit uit?

Dit is afhankelijk van de overeenkomst die u hebt:

Fase A met uitzendbeding
U ontvangt uw ziektegeld voor het eerst binnen 4 weken na uw ziekmelding van Acture, daarna periodiek (wekelijks of vierwekelijks).

Fase B, C en A zonder uitzendbeding
U ontvangt uw ziektegeld van MultiFlexx.
Lees voor meer informatie over de hoogte van uw ziektegeld artikel 33 in de CAO voor Uitzendkrachten.
Kijk voor vragen over de uitvoering van de Ziektewet op http://uwv.nl/particulieren/ik_ben_ziek/index.aspx.

8. Wie is mijn werkgever?

MultiFlexx is formeel en juridisch uw werkgever. Dit houdt in dat MultiFlexx alle formaliteiten en administratieve processen in beheer houdt. MultiFlexx verzorgt onder andere uw arbeidsovereenkomst en de uitbetaling van uw salaris. De opdrachtgever is feitelijk werkgever. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en toezicht bij hen ligt.

9. Bouw ik pensioen op?

Er zijn in de ABU CAO twee verschillende pensioenregelingen, te weten:

Basispensioenregeling - Fase A
Deze regeling geldt voor flexkrachten die ten minste 26 weken werkzaam zijn bij dezelfde opdrachtgever, 21 jaar of ouder zijn en werkzaam zijn in fase A. Voor meer informatie verwijzen we u naar Bijlage 3 in de ABU CAO

PlusPensioenregeling – Fase B of Fase C
Deze regeling geldt voor flexkrachten die 21 jaar of ouder zijn en die werkzaam zijn in fase B of C. Voor meer informatie verwijzen we u naar Bijlage 3 in de ABU CAO

Op de site van http://www.stippensioen.nl vindt u meer inhoudelijke informatie over deze regelingen.

10. Wat te doen bij persoonlijke wijzigingen?

Wanneer u wijzigingen wil doorgeven met betrekking tot het veranderen van uw huis/postadres, rekeningnummer of in uw loonheffingskorting, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

11. Ik stop met werken, wat nu?

Zodra u stopt met werken dient u dit door te geven aan MultiFlexx. De opdrachtgever zal uw uitdiensttreding bevestigen aan MultiFlexx. Zes weken na de laatste betaling worden al uw opgebouwde reserveringen automatisch uitgekeerd.

12. Wat is E-Flexer, en waar kan ik deze tool voor gebruiken?

E-Flexer is een online programma waarin u de volgende gegevens kan inzien:

• Urenbriefjes
• Loonstroken
• Jaaropgave(n)

E-Flexer wordt automatisch voor u aangemaakt wanneer u in dienst treedt bij MultiFlexx.

12.1. Hoe meld ik mij aan voor E-Flexer?

Wanneer uw inschrijfformulier voorzien is van een correct werkend e-mailadres, wordt bij het invoeren in ons systeem automatisch een account gegenereerd. Hier opvolgend wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord naar uw mailadres verstuurd.

Wanneer u al werkzaam bent voor MultiFlexx en onverhoopt geen inlogcodes heeft ontvangen, kunt u de volgende gegevens naar info@multiflexx.nl sturen om u aan te melden voor de E-Flexer tool;

• Naam
• BSN Nummer
• Geboortedatum
• (Actief) Email adres

13. Waarom is het ontvangen salaris lager dan verwacht?

Meest voorkomende redenen hiervan zijn;

1. Wij hebben minder uren doorgekregen dan dat u daadwerkelijk heeft gewerkt;
2. Er is een inhouding op uw salaris;
3. Er is een verrekening inzake het overschrijden van de kwartaaldrempel (van toepassing voor kandidaten die de studenten en scholierenregeling laten toepassen);
4. U heeft een te hoge reserveringsaanvraag bovenop de gewerkte uren aangevraagd.

Uiteraard kan MultiFlexx persoonlijk voor u uitzoeken wat de exacte reden is. U kunt contact met ons opnemen op nummer 088-2458710 of een email sturen naar info@multiflexx.nl.

14. Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?

MultiFlexx betaalt uw vakantiegeld in de laatste week van mei uit.

15. Wat voor reserveringen bouw ik op en wanneer kan ik deze aanvragen?

Als flexkracht bij MultiFlexx bouwt u afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst de volgende reserveringen op:

Vakantiedaguren: Vakantiekrachten\Fase A\Fase B
Feestdaguren: Fase A
Kort Verzuim: Fase A
Vakantiegeld: Vakantiekrachten\Fase A\Fase B

16. Kan ik overgenomen worden door de organisatie waar ik nu werkzaam ben?

Dit zal de organisatie waar u werkzaam bent in overleg met u afstemmen.

17. Wanneer krijg ik mijn salarisspecificaties toegestuurd?

U ontvangt uw salarisspecificaties wekelijks op donderdag in uw E-Flexer account.

18. Wanneer wordt de jaaropgave verstuurd?

MultiFlexx verstuurt de jaaropgave van het afgelopen kalenderjaar in de maand februari per post op. De jaaropgave is ook digitaal via E-Flexer te zien.

19. Wat voor soorten overeenkomsten zijn er ?


Fase A overeenkomst: heeft een duur van 78 gewerkte weken
Fase B overeenkomst: overeenkomst voor bepaalde tijd. Fase B heeft een maximale looptijd van twee jaar waarin acht contracten voor bepaalde tijd afgesloten kunnen worden.
Fase C overeenkomst: onbepaalde tijd overeenkomst

20. Wanneer kan ik een salarisverhoging verwachten?

Salarisverhogingen zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen u en de organisatie waar u werkzaam bent.

21. Wanneer krijg ik mijn overeenkomst van MultiFlexx?

MultiFlexx maakt de arbeidsovereenkomst wanneer het origineel ondertekende inschrijfformulier gezamenlijk met een geldig kopie ID en de overige verplichte documenten zijn ontvangen. (de gevraagde stukken zijn terug te vinden op het inschrijfformulier). Het inschrijfformulier wordt verstrekt door het uitzendbureau of door de organisatie waar u de werkzaamheden voor gaat uitvoeren.